KAPTÁR, a volt Tájház

(ELŐZETES FUNKCIONÁLIS PROGRAM)

Kaptár funkciók

Noha még mindig várjuk, hogy a Norvég Alaphoz korábban benyújtott pályázatunkat

kedvezően bírálják el, az ún. Láng-féle ház – a ’90-es években tájház – körül már nagy a

készülődés. A cél mindenekelőtt az, hogy az épület az elmúlt évtizedekben fölhalmozódott és

folyamatos gyűjtéssel gazdagodó helytörténeti emlékanyag (régészeti, történeti, néprajzi stb.)

elhelyezésének, bemutatásának és szakszerű gondozásának a bázisa legyen, de emellett élő-

lélegző kis központ is, amely hagyományőrzésre támaszkodó rendezvényi kínálatával az itt

élőket szolgálja. A tervezett színes tevékenységre utal a ház új elnevezése is: KAPTÁR, azaz

egyfajta méhkas, melyben állandó a mozgás és zümmögés, s ahol közösségek teremtődnek.

 

 

A HÁZ BELSŐ KIALAKÍTÁSA


 

Mint közismert, az L alakú épület késő középkori eredetű lakóház volt, melyet a 19.

században gazdasági funkciójú toldalékkal láttak el. Ennek következtében térkialakítása

szerény, a belterek kisméretűek és alacsony belmagasságúak. A helyreállítással összesen 7

helyiség – összenyitásokkal 5 – lesz hasznosítható (+ pince és padlás). Mint az alaprajz is

mutatja, a belső kialakítás tervezésekor arra törekszünk, hogy a házba „minél több férjen

bele”, vagyis a terek megfeleljenek az előzetes múzeumi követelményeknek és emellett minél

sokrétűbben legyenek használhatók.

Az áthelyezett bejárattal a FOGADÓTÉRBE (19 m²) lépünk, innen nyílnak a korábbi

lakóterekből kialakított közösségi- és munkaterek. Jobboldalt, az utcafront északi helyisége

lesz a KISGALÉRIA (28 m²), az időszaki kiállítások és a kisebb társas összejövetelek

helyszíne.

A másik utcafronti helyiség szolgál MÚZEUMIRODAKÉNT (15 m²), ahol a

műhelymunka folyik, s ahol a szükséges segédgyűjtemények (adattár, könyvtár,

fotóarchívum), illetve a szakmai munkához szükséges eszközök helyezhetők el. A szoba

szeparálható és innen lehet felmenni a padlástérbe, amely MÚZEUMI RAKTÁRKÉNT (50

m²) hasznosul.

A Fogadótértől balra két terem összekapcsolásával alakítjuk ki a

KÉZMŰVES MŰHELYT (45 m²), a hagyományőrző és kreatív tevékenységeknek helyet

adó foglalkoztatót. Az egykori gazdasági blokk közül a volt lakórész utáni helyiségben kaptak

helyet a kívülről megközelíthető MOSDÓK (23 m²). A hátsó traktus két helyiségének

összenyitásával viszonylag nagy KÖZÖSSÉGI TERET (57 m²) nyerünk, amely a település

hagyományápoló kisközösségeinek adhat otthont. Szintén a hagyományőrzők vehetik birtokba

a hangulatos PINCÉT (40 m²), amely a kedélyes társasélet helyszíne.

 

kaptár_tárgyak02 dav kaptár_tárgyak01

 

Mivel a KAPTÁR amolyan múzeumi „hídfőállás” is, feltétlenül ki kell térnünk a szükséges

és elvárt kiállítási funkcióra. Statikus állandó kiállítással ugyan a termeket nem kötjük le,

viszont élünk a korszerű múzeumi bemutatás eszközével, az ún. LÁTVÁNYTÁRI megoldás

lehetőségével. Ennek előnye, hogy kiváltja a költséges kiállítási installációkat és az adott

terem többfunkciós használata mellett teszi bemutathatóvá a műtárgyakat.

 

Könnyen kezelhető, biztonságos és a kiállított anyag tematizálható, cserélhető. A falak mentén húzódó

üvegfelület mögötti emlékek érdekesek és vonzók, s a bemutatás során igénylik a látogató és

vezető személyes kontaktusát. Mivel a LÁTVÁNYTÁR leginkább tárgyi anyag elhelyezésére

alkalmas, kiegészítésképpen a képeket ún. KÉPESFALAKON célszerű bemutatni. A

KÉPESFAL szintén az adott falfelület egészét igyekszik kihasználni anélkül, hogy a

térhasználat sokrétűségét akadályozná. Mindkét forma rugalmas, változó és az időszaki

kiállításokhoz kapcsolható.

 

A KISGALÉRIA, A FOGADÓTÉR és a KÉZMŰVES MŰHELY északi falfelületeihez

kapcsolt, összességében mintegy 40 m² hasznos felületű LÁTVÁNYTÁRI megoldással tehát

bemutathatóvá válnak a településtörténeti emlékanyag válogatott darabjai (régészeti leletek,

történeti és néprajzi tárgyak, plasztikus művészeti alkotások, modernkori kuriózumok,

szakrális emlékek). A kiegészítő KÉPESFALAK (térképek, ábrázolások, fotográfiák stb.)

kialakítására ugyanezen helyiségek szabad felületei lesznek alkalmasak.