Üdvözöljük!

Minden dinamikusan fejlődő településen előbb-utóbb fölmerül egy saját, önálló múzeum alapításának gondolata. Az okok viszonylag egyszerűek: az önmegbecsülés és a helyi identitás megerősödése, a műveltségi színvonal emelkedése és a múlt értékei iránti érzékenység növekedése.

A gondolattól a megvalósulásig persze hosszú az út, s szinte törvényszerűen kacskaringós. Már a gondolatok is tele vannak vargabetűkkel, olykor illúziókkal, nem is szólva aztán arról, hogy egy múzeum létesítése, majd fenntartása bizony nem kis anyagi áldozattal jár.

Múzeumot alapítani és működtetni azonban a nehézségek ellenére is minőségi ugrás egy település kulturális életében.

Létrejön valami, ami fölmutatja, hogy értékekben gazdag gyökereink vannak, s hogy mindennapi csetlésünkben-botlásunkban bizony visszaköszön a múlt, hiszen a történelem nem lezárt idővonal, hanem elődeink után velünk folytatódik, azaz mi is tovább írjuk. Létrejön egy intézmény, melyben otthonra lel a művészet, megannyi izgalmas tárgyi emlék és öreg érdekesség, ami gondolkodásra késztet és igényességre nevel. Jelentősége nem a haszonelvűségben rejlik, ám haszna megkérdőjelezhetetlen: értéket közvetít, pozitív energiákat sugároz és jó közérzetet, élményeket ad, mi több, elősegíti a jó emberi tulajdonságok érvényesülését.

Múzeum nyilván sokféle lehet… már példaszerű felsorolásuk is oldalakat tenne ki.

Itt és most – a szemléletesség kedvéért – két önkényesen jellemzendő típust említek csupán, hogy érzékelhető legyen, Veresegyháznak milyen filozófiával érdemes múzeumalapításban gondolkodnia.

Az egyik lehetőség egy előírásszerű muzeális intézmény felállítása, amely becsületesen ellátja (esetünkben) a település történetével, művészetével kapcsolatos klasszikus közgyűjteményi feladatokat (gyűjtés, megőrzés, feldolgozás és bemutatás).

A másik lehetőség egy olyan karakteres intézmény, amely miközben elvégzi hagyományos kötelezettségeit, a település lüktető életéből merítve egyedi szakmai arculatot is ölt és különleges, bizonyos értelemben várospolitikai missziót vállal fel.

 

Dr. Varga Kálmán

történész-muzeológus

(Kulturális tárgyi örökségünk szakértő, eng. szám: Sz-92/2005)