Tervpályázat 2015 ősz

A tervpályázat jellege: meghívásos hallgatói pályázat.

A részvétel feltételei

– a tervpályázaton a BME Középülettervezési Tanszékén a TT2 vagy a TT3 tárgyat felvett

hallgatók vehetnek részt, egyénileg vagy két- háromfős csoportokban. A tervezett épület

bonyolult programja és nagy léptéke miatt a pályázat benyújtásával egyszerre lehet teljesíteni

a TT2 és a TT3 tárgyakat.

– aki a jelen kiírásban meghirdetett feladat elkészítésére vállalkozik, és aki azzal, hogy

pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadja.

– a tervpályázaton a pályázó(k) csak egy pályaművel vehet(nek) részt.

Kiírás

A tervpályázat kiírója: Veresegyház Város Önkormányzata

Társkiírója: Budapesti Műszaki Egyetem, Építészmérnöki Kar, Középülettervezési Tanszék

Lebonyolítója: Épülettervezés Oktatásáért Alapítvány

A tervpályázat célja: a Veresegyházon építendő „Csiribiri Játék- és Gyerekmúzeum”

megvalósításához szükséges ötletek beszerzése. Kiemelt cél a tervezett épület és környezete

építészeti arculatának meghatározása, az építészeti program értékelése és továbbgondolása.

Tervezési feladat részletes leírása a tervpályázat 1. („Csiribiri Múzeum” Veresegyházon

(Szakmai koncepció)) és 2. (Csiribiri Játék- és Gyerekmúzeum előzetes építészeti programja)

sz. mellékleteiben található.

A részletes, formai követelményeket is tartalmazó pályázati kiírás a BME Építészmérnöki

Kar, Középülettervezési Tanszék honlapjáról letölthető: www.kozep.bme.hu

Határidők

A tervpályázat lebonyolításának időtáblázata

 

Tervpályázat meghirdetése: 2015.09.10.

Helyszíni szemle időpontja: 2015.09.12. (10 óra)

Kérdések feltevésének határideje: 2015. 09. 24.

Kérdésekre adott válaszok határideje, a kiírás véglegesítése: 2015. 10. 01.

Pályaművek beadásának határideje: 2015. 11. 10. kedd (12 óra)

Pályaművek beadásának helyszíne: BME Középülettervezési Tanszék titkársága

 

Pályázat eredményének kihirdetése, a tervek kiállítása és a díjak átadásának helyszíne:

Veresegyház, Szabadidős és Gazdasági és Innovációs Centrum konferenciaterme.

(2112 Veresegyház, Fő út 45-47.)

Időpontja: 2015. November 26.

Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása: 2016. 02. 29. hétfő (14 óra)

Díjazás

1 db első díj: 200.000 Ft

1 db második díj: 150.000 Ft

1 db harmadik díj: 110.000 Ft

 

3 db megvétel: 80.000 Ft/db.

A díjakat az Épülettervezés Oktatásáért Alapítvány ösztöndíj kiegészítés formájában

folyósítja a nyerteseknek.

Bíráló bizottság

A bíráló bizottságunk tagjai:

Zsigmond László (elnök, építész, városi főépítész)

Balázs Mihály DLA (társelnök, építész, a társkiíró képviselője)

Dr. Varga Kálmán (tag, történész, muzeológus, a kiíró képviselője)

Karácsony Tamás DLA (tag, építész, társkiíró képviselője)

Elbírálás

A pályázat bírálati szempontjai vázlatban:

– A tervezett épület és környezete építészeti arculatának meghatározása.

– Az építészeti programnak való megfelelés, annak értékelése és továbbgondolása.

– A múzeum szellemiségének térbeli kiterjesztése.

– Az arányosság érvényesülése: a beavatkozások milyen arányban állnak az elérni kívánt

célokkal, az üzemeltethetőség, a környezettudatosság kérdései.

– Grafikai megjelenítés.