Újjáéled a tájház

dav

Újjáéled a tájház – immár a Hagyományok Házaként
Idestova két esztendeje, hogy városunk pályázatot nyújtott be a Norvég Alaphoz az
öregtemplom mellett álló korábbi tájház helyreállítására. A kormányzat és az Alap közötti
feszült viszony következtében a pályázat – sok más támogatási igénnyel együtt – azóta is
parkolópályán van, így az Önkormányzat önerőből kezdte meg a felújítást.

A terveket Nagy László építész, az új templom tervezője készítette. A munka várhatóan nyár végére fejeződik be, s eredményeként egy eredeti értékeit hangsúlyozó, ugyanakkor a korszerű használatra
alkalmas épülettel szépül meg a település egykori magja.

 

 

 

kaptár_tárgyak01

A cél nem az, hogy az egykori Láng-féle házban statikus tájházi kiállítás legyen, hanem az,
hogy élő-lélegző, elsősorban a hagyományőrző közösségek számára otthonul szolgáló
helyszínt alakítsunk ki. Ez persze nem zárja ki a már összegyűjtött helytörténeti és néprajzi
emlékek bemutatását, ezért a klasszikus kiállítási forma helyett az ún. látványtári formát
alkalmazzuk, s ennek következtében a terek többfunkciós használatra lesznek alkalmasak:
időszaki bemutatók és rendezvények, a népi ünnepkör jeles pontjainak felelevenítése,
kézműves foglalkozások és kisközösségek műhelyei… hogy csak néhány példát említsünk a
lehetőségek közül.

 

Reményeink szerint az alapvető építőipari munkák hamarosan olyan stádiumba jutnak, hogy érdemes lesz a hagyományőrző csoportokat egy szakmai bejárásra meghívni – készülve ezzel is az öreg épület élettel megtöltésére.

 

kaptár_tárgyak02